Op alle diensten en leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van Eppix van toepassing. Deze worden altijd meegezonden bij een offerte of opdrachtbevestiging.

U kunt hier onze Algemene Voorwaarden downloaden