EPPIX leverde deze week de website op voor stichting Gasthuis van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. 

Voor patiënten die van ver komen en poliklinisch worden behandeld in het Antoni van Leeuwenhoek, biedt het Gasthuis op het terrein van het ziekenhuis een rustige logeergelegenheid. Ook familie en begeleiders van patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen zijn van harte welkom. De lange reis, een spoedopname of een poliklinische behandeling. Het kunnen allemaal redenen zijn om in het Gasthuis te verblijven.

Het Gasthuis is volledig afhankelijk van giften en sponsoring. Vandaar dat EPPIX deze website kosteloos heeft gebouwd en zal onderhouden.

Het Gasthuis is een tijdelijk thuis en heeft als doelstelling om – zonder winstoogmerk – logeergelegenheid te bieden waar men zich zoveel mogelijk thuis voelt. 

Uiteraard is de website geschikt voor mobiele telefoons. Ook kunnen nu rechtstreeks donaties worden gedaan aan de stichting en er kan eenvoudig een kamer worden gereserveerd!

www.gast-huis.nl